fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE14) ชื่อหลักสูตร:  การตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับ Internal Auditor

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  OHSAS 18001:2007 ผู้ตรวจติดตามภายใน และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ OHSAS 18001:2007

เนื้อหา :

  1. ข้อกำหนด OHSAS 18001 (Introduction)
  2. การจัดทำรายการตรวจติดตามภายใน (Audit Checklist) การวางแผนการตรวจติดตามภายในและการตรวจติดตาม
  3. การเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง (Corrective Action Request, CAR)

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

29-30 เมษายน 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-15 เมษายน 2558

16-29 เมษายน 2558

2

26-27 พฤษภาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-12 พฤษภาคม 2558

13-26 พฤษภาคม 2558

3

16-17 กรกฏาคม 2558

โรงแรมกระบี่ เฮอริเทจ (กระบี่)

วันนี้-2 กรกฏาคม 2558

3-16 กรกฏาคม 2558

4

19-20 สิงหาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-5 สิงหาคม 2558

6-19 สิงหาคม 2558

5

8-9 ตุลาคม  2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-24 กันยายน 2558

25 กันยายน-8 ตุลาคม  2558

6

3-4 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-20 ตุลาคม 2558

21 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

5,000

5,200

5,250

5,460

บุคคลทั่วไป

6,000

6,240

6,300

6,552

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 491
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat