fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE10) ชื่อหลักสูตร:  Energy Saving Technique in Utility (e.g. Air conditioner, air compressor, lighting)

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงาน ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านพลังงาน ISO50001และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธี Energy Saving Technique in Utility (e.g. Air conditioner, air compressor, lighting)

และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :

  1. การใช้พลังงานในโรงงานโดยทั่วไป
  2. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบ Utility

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

19 มิถุนายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-5 มิถุนายน 2558

6-19 มิถุนายน 2558

2

15 ตุลาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-1 ตุลาคม 2558

2-15 ตุลาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

3,500

3,640

3,875

4,030

บุคคลทั่วไป

4,200

4,368

4,410

4,587

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 2000
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat