fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(Q3) ชื่อหลักสูตร:  การรวบรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นหนึ่งเดียว

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจข้อกำหนดและความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007  และสามารถนำไปใช้ในการรวมระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :

  1. ตีความข้อกำหนดและความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
  2. แนวทางการรวมระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ปัญหาที่พบบ่อยในการรวมระบบ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

10-11 สิงหาคม 2558

โรงแรมชลอินเตอร์(ชลบุรี)

วันนี้-27 กรกฎาคม 2558

28 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2558

2

29-30 ตุลาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-15 ตุลาคม 2558

16 ตุลาคม-29 ตุลาคม 2558

3

5-6 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-23 ตุลาคม 2558

24 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

5,000

5,200

5,250

5,460

บุคคลทั่วไป

6,000

6,240

6,300

6,552

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 426
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat