fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L6) ชื่อหลักสูตร:  การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย                   

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ดูแลขยะทั่วไปและขยะอันตราย คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบ

บริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :

  1. การเกิดขยะในโรงงานกับประเภทของขยะ
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขยะ
  3. การดำเนินการกับขยะแต่ละประเภทตามกฎหมาย

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

27 พฤษภาคม 2558

โรงแรมวังใต้  (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-13 พฤษภาคม 2558

14-27 พฤษภาคม 2558

2

8 กรกฎาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-24 มิถุนายน 2558

25 มิถุนายน -

8 กรกฎาคม 2558

3

4 กันยายน 2558

โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-21 สิงหาคม 2558

22 สิงหาคม-

4 กันยายน 2558

4

9 กันยายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-26 สิงหาคม 2558

27 สิงหาคม-

9 กันยายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 557
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat