fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE5) ชื่อหลักสูตร:  ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :

  1. ประวัติความเป็นมาของ ISO 14001
  2. ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

4 พฤษภาคม 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-20 เมษายน 2558

21 เมษายน-4 พฤษภาคม 2558

2

14 สิงหาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-31 กรกฎาคม 2558

1-14 สิงหาคม 2558

3

24 สิงหาคม 2558

โรงแรมกระบี่ เฮอริเทจ (กระบี่)

วันนี้-10 สิงหาคม 2558

11-24 สิงหาคม 2558

4

17 กันยายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-3 กันยายน 2558

4-17 กันยายน 2558

5

16 ตุลาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-2 ตุลาคม 2558

3-16 ตุลาคม 2558

6

19 ตุลาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า   (หาดใหญ่)

วันนี้-5 ตุลาคม 2558

6-19 ตุลาคม 2558

7

20 พฤศจิกายน 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-6 พฤศจิกายน 2558

7-20 พฤศจิกายน 2558

8

14 ธันวาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-30 พฤศจิกายน 2558

1-14 ธันวาคม 2558

9

18 ธันวาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-4 ธันวาคม 2558

5-18 ธันวาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 503
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat