fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE3) ชื่อหลักสูตร: การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ISO 14001, OHSAS 18001                  

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจข้อกำหนดและความสัมพันธ์ของ ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007  และดำเนินการ

ตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ISO 14001, OHSAS 18001ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :

  1. ตีความข้อกำหนดและความสัมพันธ์ของ ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
  2. การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ISO 14001, OHSAS 18001

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

28-29 พฤษภาคม 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-14 พฤษภาคม 2558

15-28 พฤษภาคม 2558

2

28-29 พฤษภาคม 2558

โรงแรม J park(ชลบุรี)

วันนี้-14 พฤษภาคม 2558

15-28 พฤษภาคม 2558

3

13-14 สิงหาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-30 กรกฏาคม 2558

31 กรกฏาคม-13 สิงหาคม 2558

4

8-9 ตุลาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-24 กันยายน 2558

25 กันยายน-8 ตุลาคม 2558

5

19-20 ตุลาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-5 ตุลาคม 2558

6-19 ตุลาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

4,500

4,680

4,750

4,940

บุคคลทั่วไป

5,400

5,616

5,650

5,876

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

                                                                                                                                                           

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 367
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat