fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE2) ชื่อหลักสูตร:  การตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 14001

 เนื้อหา :

  1. ข้อกำหนด ISO 14001
  2. การจัดทำรายการตรวจติดตามภายใน การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การตรวจติดตามภายใน
  3. การเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง (Corrective Action Request, CAR)
  4. การสรุปผลการตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

2

20-21 เมษายน 2558

โรงแรม J Park(ชลบุรี)

วันนี้-6 เมษายน 2558

7-20 เมษายน 2558

3

6-7 สิงหาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-23 กรกฎาคม 2558

24 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2558

4

8-9 ตุลาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-24 กันยายน 2558

25 กันยายน-8 ตุลาคม 2558

5

3-4 ธันวาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-19 พฤศจิกายน 2558

19 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

4,500

4,680

4,750

4,940

บุคคลทั่วไป

5,400

5,616

5,650

5,876

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 366
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat